Υπηρεσίες

Η εταιρεία Alpha Value δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που απευθύνονται σε μικρομεσαίες και μεγάλες εταιρείες ολόκληρου του φάσματος της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας, προσφέροντάς τους τα εργαλεία, τηντεχνογνωσία και την υποστήριξη που χρειάζονται, για να πετύχουν τους στόχους τους. Η εξειδίκευσή μας αφορά στις ακόλουθες συμβουλευτικές υπηρεσίες:

• Ανάπτυξη  επιχειρήσεων – Στρατηγική  -  Οργάνωση – Κοστολόγηση – Χρηματοοικονομική Διοίκηση.

• Τραπεζικές υποθέσεις.

• Επενδύσεις.

• Φορολογικές υποθέσεις.

• Αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων.

• Εκπροσώπηση ελληνικών και ξένων επενδυτικών οργανισμών.