Τραπεζικές Υποθέσεις

Η εταιρεία μας είναι σε θέση αξιοποιώντας την νομοθεσία (ΦΕΚ 486/2015, ΦΕΚ 1582/2014, ν. 4261/2014, ν. 4224/2013, ν. 3869/2010, σχετικές αποφάσεις & εγκυκλίους της ΤτΕ, κ.λπ) και καταρτίζοντας βιώσιμα επιχειρηματικά πλάνα να διαπραγματευτεί, εκπροσωπώντας επιχειρήσεις, με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά και με προμηθευτές, πιστωτές. Η εξυγίανση μίας επιχείρησης μπορεί να καταστεί ένας εφικτός στόχος, επιτυγχάνοντας μάλιστα την αποπληρωμή των υποχρεώσεών της, με όρους αμοιβαία επωφελείς.

Η επιστημονική μας ομάδα αποτελείται από έμπειρους οικονομολόγους, που διαθέτουν σημαντική εμπειρία σε τραπεζικά θέματα και εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους και εγγυάται την επίτευξη της βέλτιστης λύσης σε θέματα διαχείρισης δανείων και συμβάσεων Leasing.

Η πολυετής εμπειρία και συνεργασία μας με όλες τις τράπεζες εξασφαλίζει για τους πελάτες μας:

  • Διατήρηση των υφιστάμενων σχέσεων και βελτίωση αυτών
  • Άνοιγμα νέων σχέσεων με συνεργαζόμενες ή μη Τράπεζες με την επιχείρηση
  • Δυνατότητα αναχρηματοδότησης υφιστάμενων δανείων. H αναδιάρθρωση δανείων καθίσταται πλέον βασική ανάγκη των επιχειρήσεων, όχι απλώς ως εργαλείο βελτίωσης της ρευστότητας, αλλά κι ως βασική προϋπόθεση της βιωσιμότητάς τους.
  • Αναβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρείας
  • Εξεύρεση νέων χρηματοδοτήσεων
  • Δυνατότητα βελτίωσης των όρων χρηματοδότησης
  • Επέκταση ορίων δανειοδότησης
  • Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση αιτήματος για νέα χρηματοδότηση