Ανάπτυξη Επιχειρήσεων

Προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο σύνολο προσωποποιημένων ποιοτικών υπηρεσιών συμβουλευτικής, υποστήριξης, ανάπτυξης και έρευνας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες οργανισμών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής:

  • Εκπόνηση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, έργων και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης έργων για λογαριασμό επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών.
  • Στοχευμένων έργων κατάρτισης.
  • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού.