Φορολογικές Υποθέσεις

Σε ένα περιβάλλον με διαρκείς αλλαγές στα φορολογικά δεδομένα, εγκύκλιοι, και με επείγουσες ανάγκες στην εξεύρεση πόρων, χρηματοδοτικών εργαλείων και ταμειακού προγραμματισμού, η εταιρεία μας προσφέρει μια σειρά από σύγχρονες υπηρεσίες:

 

  • Φοροτεχνική - Λογιστική Υποστήριξη Επιχειρήσεων
  • Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων
  • Μετατροπές - Συγχωνεύσεις & Εξαγορές
  • Εκκαθαρίσεις και Λύσεις Εταιριών
  • Φοροτεχνική Υποστήριξη Νομικών Προσώπων
  • Ειδικές Γνωματεύσεις – Εμπειρογνωμοσύνες επί Φορολογικών & Φοροτεχνικών Θεμάτων